Alan Köy Tarihi

KÖYÜMÜZÜN TARİHi

 Alan köyünün kuruluşuna ait kesin bir tarih söylemek mümkün değildir. Ancak; Köye ilk gelen Tekeş oğulları, kara Hüseyin, hayta katlaman, çortaoğulları, Süleyman ve Kara oğulları adlı aileleri Tokat ilinin Erbaa ilçesine bağlı gümüş alan (mürüs) köyünün alan içi mahallesinden geldikleri rivayet edilir.

 Bundan dolayı köyün adına “ALAN” denilmiştir. Daha sonra komşu köylerden gelen aileler olmuştur. Bunlardan Kesim oğulları ilçenin dağ yolu köyünden, Çerezler yol başı köyünden, Kestekler Kuşçulu köyünden, Kara balta oğulları meyveliden ve bazı ailelerde Kuzköy beldesinden gelip yerleşmişlerdir.
 Aslında Alan köyü toprakları üzerinde yaşamın izleri çok eskilere dayanır. Tarihi yapı ve özelliği ile bugün dahi sanatsal yapısını tabiatın bütün olaylarına karşı muhafaza eden kevgir kalesi bu köy topraklarının güneyinde yer alır. Kevgir kalesi, idari yönden Erbaa ilçesi toprakları içinde kalıyorsa da Alan köyü topraklarına girmiş vaziyette yer altı tüneli ile de alan köyü topraklarına bağlı olduğu rivayetler arasındadır. Burada yapılan bilinç kazı ve tahribatlar sonucu eski özelliğini kaybeden kale, turizm yönünden ele alınıp korunmaya değer bir yerdir. Kale ile ilgili geniş bilgi kevgir kalesi kısmında bulunmaktadır. Kevgir kalesi ile yakın irtibatı olan bu mahalleye “kevgir mahallesi” denilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.